HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091
Home » Lịch phát sóng SCTV9

Lịch Phát Sóng SCTV9 Hôm Nay: 19/09

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 CUỘC TÌNH NGANG TRÁI - TẬP 11
01:00 MIỀN ĐẤT HỨA - TẬP 9
02:00 ĐẠI GIA HÀNG XÓM - TẬP 12
03:00 TÒA NHÀ KIM TIÊU - TẬP 2
04:00 CUỘC TÌNH NGANG TRÁI - TẬP 12
05:00 VÒNG XOÁY THIỆN ÁC - TẬP 18
06:00 ĐẶC THÁM SIÊU ĐẲNG - TẬP 6
07:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 280
08:00 MIỀN ĐẤT HỨA - TẬP 10
09:00 ĐẠI GIA HÀNG XÓM - TẬP 12 (09h00)
10:00 TÒA NHÀ KIM TIÊU - TẬP 2 (10h00)
11:00 CUỘC TÌNH NGANG TRÁI - TẬP 13
12:00 ĐẶC THÁM SIÊU ĐẲNG - TẬP 7
13:00 VÒNG XOÁY THIỆN ÁC - TẬP 20
14:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 281
15:00 ĐẠI GIA HÀNG XÓM - TẬP 13
16:00 TÒA NHÀ KIM TIÊU - TẬP 3
17:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 282
18:00 VÒNG XOÁY THIỆN ÁC - TẬP 21
19:00 ĐẠI GIA HÀNG XÓM - TẬP 14
20:00 TÒA NHÀ KIM TIÊU - TẬP 4
21:00 MIỀN ĐẤT HỨA - TẬP 11
22:00 ĐẶC THÁM SIÊU ĐẲNG - TẬP 6 (22h00)
23:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 280 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC