HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091
Home » Lịch phát sóng SCTV9

Lịch Phát Sóng SCTV9 Hôm Nay: 15/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 TRẮNG TAY - TẬP 6
01:00 THIẾU GIA VÙNG TÂY QUAN - TẬP 4
02:00 TRUY TÌM NÀNG GIỌNG CAO - TẬP 28
03:00 GIẢI QUYẾT SƯ - TẬP 23
04:00 TRẮNG TAY - TẬP 7
05:00 BÃO CÁT - TẬP 20
06:00 THỰC THI PHÁP LUẬT - TẬP 18
07:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 337
08:00 THIẾU GIA VÙNG TÂY QUAN - TẬP 5
09:00 TRUY TÌM NÀNG GIỌNG CAO - TẬP 28 (09h00)
10:00 GIẢI QUYẾT SƯ - TẬP 23 (10h00)
11:00 TRẮNG TAY - TẬP 8
12:00 THỰC THI PHÁP LUẬT - TẬP 19
13:00 BÃO CÁT - TẬP 22
14:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 338
15:00 TRUY TÌM NÀNG GIỌNG CAO - TẬP 29
16:00 GIẢI QUYẾT SƯ - TẬP 24
17:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 339
18:00 BÃO CÁT - TẬP 23
19:00 TRUY TÌM NÀNG GIỌNG CAO - TẬP 30 (HẾT)
20:00 GIẢI QUYẾT SƯ - TẬP 25
21:00 THIẾU GIA VÙNG TÂY QUAN - TẬP 6
22:00 THỰC THI PHÁP LUẬT - TẬP 18 (22h00)
23:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 337 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC

đăng ký 4G Vinaphone