HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091
Home » Lịch phát sóng SCTV6

Lịch Phát Sóng SCTV6 Hôm Nay: 19/09

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Long môn tiêu cục_Tập 8
01:00 Kẻ bội tình - VN_Tập 9
02:00 Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới_Tập 11
02:30 Ba lô du lịch_Số 14
03:00 Chiếc vòng ma_Tập 10
04:00 Yêu không dễ_Tập 24
05:00 Đừng làm em khóc_Tập 3
06:00 Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới_Tập 12
06:30 Ba lô du lịch_Số 15
07:00 Long môn tiêu cục_Tập 9
08:00 Chiếc vòng ma_Tập 11
09:00 Kẻ bội tình - VN_Tập 10
10:00 Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới_Tập 13
10:30 Ba lô du lịch_Số 16
11:00 Đừng làm em khóc_Tập 4
12:00 Yêu không dễ_Tập 25
13:00 Kẻ bội tình - VN_Tập 11
14:00 Chiếc vòng ma_Tập 12
15:00 Đừng làm em khóc_Tập 5
16:00 Long môn tiêu cục_Tập 10
17:00 Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới_Tập 14
17:30 Ba lô du lịch_Số 17
18:00 Chiếc vòng ma_Tập 13
19:00 Kẻ bội tình - VN_Tập 12
20:00 Đừng làm em khóc_Tập 6
21:00 Long môn tiêu cục_Tập 11
22:00 Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới_Tập 13 (22h00)
22:30 Ba lô du lịch_Số 16 (22h30)
23:00 Yêu không dễ_Tập 24 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC