HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091
Home » Lịch phát sóng SCTV6

Lịch Phát Sóng SCTV6 Hôm Nay: 15/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Hãy ở lại bên anh_Tập 01
01:00 Tình là dây oan - VN_Tập 36
02:00 Khám phá Biển Tây_Tập 9
02:30 Điểm hẹn du lịch_Số 31
03:00 Linh hồn báo oán_Tập 04
04:00 Hương cỏ dại_Tập 19
05:00 Cuộc đời như mơ_Tập 03
06:00 Khám phá Biển Tây_Tập 10
06:30 Điểm hẹn du lịch_Số 32
07:00 Hãy ở lại bên anh_Tập 02
08:00 Linh hồn báo oán_Tập 05
09:00 Tình là dây oan - VN_Tập 37
10:00 Khám phá Biển Tây_Tập 11
10:30 Điểm hẹn du lịch_Số 33
11:00 Cuộc đời như mơ_Tập 04
12:00 Hương cỏ dại_Tập 20
13:00 Tình là dây oan - VN_Tập 38
14:00 Linh hồn báo oán_Tập 06
15:00 Cuộc đời như mơ_Tập 05
16:00 Hãy ở lại bên anh_Tập 03
17:00 Khám phá Biển Tây_Tập 12
17:30 Điểm hẹn du lịch_Số 34
18:00 Linh hồn báo oán_Tập 07
19:00 Tình là dây oan - VN_Tập 39
20:00 Cuộc đời như mơ_Tập 06
21:00 Hãy ở lại bên anh_Tập 04
22:00 Khám phá Biển Tây_Tập 11 (22h00)
22:30 Điểm hẹn du lịch_Số 33 (22h30)
23:00 Hương cỏ dại_Tập 19 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC

đăng ký 4G Vinaphone