HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091
Home » Lịch phát sóng SCTV4

Lịch Phát Sóng SCTV4 Hôm Nay: 15/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 NHỊP SỐNG HÔM NAY - NGÀY 14.11
01:00 PHIM - MẬT DANH Đ9 - TẬP 20
02:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 43
03:00 PHIM - BAO THANH THIÊN - TẬP 35
04:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 43 (04h00)
05:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 14
06:00 GTTH - MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 45
06:30 NHỊP SỐNG HÔM NAY - NGÀY 14.11 (06h30)
07:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 14.11
08:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 14 (08h00)
09:00 PHIM - MẬT DANH Đ9 - TẬP 20 (09h00)
10:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 43 (10h00)
11:00 GTTH - KÝ SỰ 9 CỬA SÔNG RỒNG - TẬP 01
11:15 GTTH - GHẾ NÓNG - TẬP 21
11:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 14.11 (11h30)
12:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 14 (12h00)
13:00 PHIM - BAO THANH THIÊN - TẬP 35 (13h00)
14:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 43 (14h00)
15:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 14 (15h00)
16:00 GTTH - MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 45 (16h00)
16:30 GTTH - TÁM XUYÊN VIỆT - TẬP 16
17:00 PHIM - MẬT DANH Đ9 - TẬP 21
18:00 NHỊP SỐNG HÔM NAY - NGÀY 15.11
19:00 GTTH - KÝ SỰ 9 CỬA SÔNG RỒNG - TẬP 02
19:15 GTTH - AN TOÀN SỐNG - TẬP 07
19:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 15.11
20:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 44
21:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 15
22:00 PHIM - BAO THANH THIÊN - TẬP 36
23:00 GTTH - MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 46
23:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 15.11 (23h30)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC

đăng ký 4G Vinaphone