HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091
Home » Lịch phát sóng SCTV4

Lịch Phát Sóng SCTV4 Hôm Nay: 19/09

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 NHỊP SỐNG HÔM NAY
01:00 PHIM - CUỘC CHIẾN NHÂN TÂM - TẬP 03
02:00 PHIM - MA NỮ ĐÁNG YÊU - TẬP 10
03:00 PHIM - THỦY HỬ - TẬP 21
04:00 PHIM - MA NỮ ĐÁNG YÊU - TẬP 10 (04h00)
05:00 PHIM - GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 21
06:00 GTTH - TT RIDER DU LỊCH KHÔNG BIÊN GIỚI - TẬP 15
06:30 NHỊP SỐNG HÔM NAY (06h30)
07:30 CHUYỆN NÓNG 24H
08:00 PHIM - GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 21 (08h00)
09:00 PHIM - CUỘC CHIẾN NHÂN TÂM - TẬP 03 (09h00)
10:00 PHIM - MA NỮ ĐÁNG YÊU - TẬP 10 (10h00)
11:00 GTTH - SỐNG Ở ViỆT NAM
11:30 CHUYỆN NÓNG 24H (11h30)
12:00 PHIM - GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 21 (12h00)
13:00 PHIM - THỦY HỬ - TẬP 21 (13h00)
14:00 PHIM - MA NỮ ĐÁNG YÊU - TẬP 10 (14h00)
15:00 PHIM - GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 21 (15h00)
16:00 GTTH - SỐNG Ở ViỆT NAM (16h00)
16:30 GTTH - TT RIDER DU LỊCH KHÔNG BIÊN GIỚI - TẬP 15 (16h30)
17:00 PHIM - CUỘC CHIẾN NHÂN TÂM - TẬP 04
18:00 THTT NHỊP SỐNG HÔM NAY
19:00 GTTH - TT RIDER DU LỊCH KHÔNG BIÊN GIỚI - TẬP 16
19:30 BẢN TIN CHUYỆN NÓNG 24H
20:00 PHIM - MA NỮ ĐÁNG YÊU - TẬP 11
21:00 PHIM - GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 22
22:00 GTTH - SỐNG Ở ViỆT NAM (22h00)
22:30 PHIM - THỦY HỬ - TẬP 22
23:30 BẢN TIN CHUYỆN NÓNG 24H (23h30)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC