HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091
Home » Lịch phát sóng SCTV1

Lịch Phát Sóng SCTV1 Hôm Nay: 15/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 NHÀ CHO THUÊ_TẬP 7
00:20 THƯ TÌNH TRONG CHAI
01:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 7,8
02:00 RU TÌNH ONLINE_PHẦN 1
02:27 BẠC NÓNG BẠC NGUỘI
03:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 74
04:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 7,8 (04h00)
05:00 THỨ BA HỌC TRÒ_PHẦN 4
05:21 LẦM
06:00 NHÀ CHO THUÊ_TẬP 8
06:21 KHÓ TRẢ LỜI
07:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 9,10
08:00 RU TÌNH ONLINE_PHẦN 2
08:23 THÁCH CƯỚI
09:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 75
10:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 9,10 (10h00)
11:00 YÊU EM KHÔNG ANH_PHẦN 1
11:21 LƯƠNG Y
12:00 NHÀ CHO THUÊ_TẬP 9
12:20 GIÁ VỚI LƯƠNG
13:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 11,12
14:00 RU TÌNH ONLINE_PHẦN 3
14:20 NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT
15:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 76
16:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 11,12 (16h00)
17:00 YÊU EM KHÔNG ANH_PHẦN 2
17:30 KÉN RỂ 2
18:00 NHÀ CHO THUÊ_TẬP 10 (HẾT)
18:23 ĐỒNG NGHIỆP GẶP NHAU
19:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP13,14
20:00 RU TÌNH ONLINE_PHẦN 4
20:30 NGƯỜI TRONG MỘNG
21:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 77
22:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP13,14 (22h00)
23:00 YÊU EM KHÔNG ANH_PHẦN 3
23:13 CON TÔI LÀ THIÊN TÀI
23:37 TỬ THẦN ĂN HỐI LỘ

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC

đăng ký 4G Vinaphone