HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091
Home » Lịch phát sóng SCTV1

Lịch Phát Sóng SCTV1 Hôm Nay: 19/09

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP 131,132
01:00 5PLUS ONLINE- TẬP 6,7,8
02:00 TRÒ CHƠI CỦA QUỶ - PHẦN 1
02:40 MỘT THỜI ĐÃ XA
03:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 17
04:00 5PLUS ONLINE- TẬP 6,7,8 (04h00)
05:00 MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 89,90,91
06:00 THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP 133,134
07:00 5PLUS ONLINE- TẬP 9,10,11
08:00 TRÒ CHƠI CỦA QUỶ - PHẦN 2
08:40 CHUYỆN TÌNH QUÊ
09:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 18
10:00 5PLUS ONLINE- TẬP 9,10,11 (10h00)
11:00 MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 92,93,94
12:00 THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP 135,136
13:00 5PLUS ONLINE- TẬP 12,13,14
14:00 TRÒ CHƠI CỦA QUỶ - PHẦN 3
14:35 LÔ CỐT ƠI LÔ CỐT
15:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 19
16:00 5PLUS ONLINE- TẬP 12,13,14 (16h00)
17:00 MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 95,96.97
18:00 THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP 137,138
19:00 5PLUS ONLINE- TẬP 15,16,17
20:00 NHÀ TRỌ TÌNH YÊU - PHẦN 1
20:40 TỘI MÊ GÁI
21:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 20
22:00 5PLUS ONLINE- TẬP 15,16,17 (22h00)
23:00 MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 98,99,100

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC