HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091
Home » Lịch Phát Sóng Fox Sports

Lịch Phát Sóng Fox Sports Hôm Nay: 15/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
01:00 Bundesliga 2019/20 Weekly
01:30 AFC Champions League
02:30 Bundesliga 2019/20 Highlights Show II
03:30 UFC Epics
06:00 Bundesliga 2019/20 Weekly (06h00)
06:30 AFC Champions League 2019 Highlights
07:00 Bundesliga 2019/20
08:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare
09:30 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (09h30)
10:30 2 Wheels
11:00 Bundesliga 2019/20 Weekly (11h00)
11:30 AFC Champions League 2019 Highlights (11h30)
12:00 UFC Now
12:55 Bundesliga 2019/20 (12h55)
13:55 Bundesliga 2019/20 Highlights Show II (13h55)
14:55 MotoGP : Free Practice 1 - Motul Grand Prix Of Valencia
17:40 In Focus
17:50 In Focus (17h50)
18:00 Bundesliga 2019/20 Weekly (18h00)
18:30 AFC Champions League 2019 Highlights (18h30)
19:00 The John Dykes Show
19:30 Bundesliga 2019/20 Special Shows
20:00 Goals!
20:25 Formula 1 Emirates United States Grand Prix 2019 : Race Review
20:55 Formula 1 Heineken Brazilian Grand Prix 2019 : Practice Session 1
22:35 The John Dykes Show (22h35)
23:05 Bundesliga 2019/20 Special Shows (23h05)
23:35 AFC Champions League 2019 Highlights (23h35)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC

đăng ký 4G Vinaphone