HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091
Home » Lịch Phát Sóng Fox Sports

Lịch Phát Sóng Fox Sports Hôm Nay: 19/09

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 The John Dykes Show
00:30 Goals!
01:00 UFC Epics
03:30 UFC Epics (03h30)
06:00 The John Dykes Show (06h00)
06:30 Goals! (06h30)
07:00 Bundesliga 2019/20
08:00 AFC Champions League
09:00 UFC
10:00 UFC (10h00)
11:00 The John Dykes Show (11h00)
11:30 Goals! (11h30)
12:00 MotoGP : Highlights - Octo Grand Prix Of San Marino & Riviera Di Rimini
13:00 Bundesliga 2019/20 (13h00)
14:00 AFC Champions League (14h00)
15:00 UFC (15h00)
16:00 UFC (16h00)
17:00 MotoGP : Highlights - Octo Grand Prix Of San Marino & Riviera Di Rimini (17h00)
18:00 The John Dykes Show (18h00)
18:30 Goals! (18h30)
19:00 Bundesliga 2019/20 Weekly
19:30 AFC Double Strike Highlights
20:00 MotoGP : Highlights - Octo Grand Prix Of San Marino & Riviera Di Rimini (20h00)
21:00 Bundesliga 2019/20 Weekly (21h00)
21:30 AFC Double Strike Highlights (21h30)
22:00 UFC Fight Nights

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC