HOTLINE HỖ TRỢ
9191 hoặc 1800.1091

Các gói cước 3G Vinaphone phổ biến

GÓI MAX

70.000
  • DATA: 1,2GB
  • Hạn: 30 ngày

GÓI M10

10000
  • DATA: 200MB
  • Hạn: 30 ngày

MAX200

200.000
  • DATA: 15 GB
  • Hạn: 30 ngày

GÓI MAX100

120.000
  • DATA: 5.8 GB
  • Hạn: 30 ngày

Các gói cước 4G Vinaphone phổ biến

GÓI BIG90

90.000
  • DATA: 7 GB
  • Hạn: 30 ngày

GÓI BIG70

70.000
  • DATA: 4,8 Gb
  • Hạn: 30 ngày

GÓI BIG200

200.000
  • DATA: 22 GB
  • Hạn: 30 ngày

GÓI BIG120

120.000
  • DATA: 12GB
  • Hạn: 30 ngày